Kontakty - Základní škola

Adresa

Osobní kontakty

Ředitel - Jan Bureš
tel./fax: 326 375 921,725 122 381, bures@4zs.mb-net.cz
Zástupce ředitele - Jan Bradáč
tel.: 326 375 922,725 122 387, bradac@4zs.mb-net.cz
Výchovný poradce - Petra Vávrová
tel.: 326 375 928,326 375 920, pvavrova@4zs.mb-net.cz
Účetní - Milena Králova
tel.: 326 375 920, kralova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 1.A - Jana Lindáková
lindakova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 1.B - Magda Konvalinová
konvalinova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 2.A - Silvie Plavecká
silvie.plavecka@gmail.com
Třídní učitelka 3.B - Adriana Žáková
adriana.zakova@tiscali.cz
Třídní učitelka 4.A - Markéta Bečvaříková
becvarikova.m@seznam.cz
Třídní učitelka 4.B - Jitka Reslová
jitka.reslova@seznam.cz
Třídní učitelka 5.A - Blanka Svobodová
tel.: 326 375 930, svobodova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 5.B - Jana Zvěřinová
zverinova@4zs.mb-net.cz
Třídní učitelka 6.A - Alice Švehlová
tel.: 326 375 927, 4zssvehlova@seznam.cz
Třídní učitel 7.A - Radek Horák
tel.: 326 375 927, horak@4zs.mb-net.cz
www.7.A
Třídní učitelka 8.A - Eva Hodboďová
tel.: 326 375 928, hodbev@seznam.cz
Třídní učitelka 9.A - Jana Malá
tel.: 326 375 928, janin.mala@seznam.cz
Učitelka - Jana Novotná
tel.: 326 375 929, boza.1901@seznam.cz
Učitelka - Jana Turková
tel.: 326 375 929, jana.turek@seznam.cz
Vedoucí vychovatelka - Jitka Vávrová
tel.: 725 122 386, vavrova.jitka@4zs.mb-net.cz
Vychovatelka - Petra Kučerová
kucera@mujbox.cz