O škole

Klikněte pro zvětšení obrázku

Škola stojí na okraji města v blízkosti parku Štěpánka v klidném prostředí, avšak nedaleko od centra. Svému účelu slouží od roku 1927.

Škola sdružuje ZŠ, MŠ a ŠJ. Tato integrace umožňuje poskytovat komplexní nabídku dětem i rodičům v rámci předškolní a povinné školní docházky. Zvláště se osvědčila při přípravě žáků na vstup do školy a při pořádání společných akcí pro děti.

Mimo plnění školních vzdělávacích programů se škola zaměřuje na výchovu a vzdělávání v těchto oblastech.

  • U nejstarších dětí v MŠ a v 1.třídě diagnostikovat poruchy učení, (dysgrafie, dyslexie…), a následně poskytnout dětem speciální pedagogickou péči formou individuální integrace nebo zařazením do specializované třídy. Speciální pedagogickou péči provádějí na škole pedagogové s potřebnou kvalifikací, vzděláním a praxí.
  • Formou zájmových kroužků umožnit dětem další rozvoj jejich citového a rozumového poznání i fyzických schopností. Již od 1. ročníku nabízet žákům práci v hudebních, výtvarném, keramickém a sportovním kroužku. Dále jsou na škole kroužky cizích jazyků, informatiky, turistiky a raketomodelářský.
  • Nabídnout starším dětem výuku cizích jazyků v různých formách. Od 2.třídy umožnit žákům navštěvovat kroužek dalšího cizího jazyka – němčina, ruština. Od 6.třídy nabídnout zájemcům druhý cizí jazyk. V 7. ročníku byla zvýšena výuka cizího jazyka o jednu hodinu týdně. Jedenkrát za 3 roky uspořádat studijní zájezd do Anglie.
  • Každý rok upořádat pro žáky ozdravný pobyt, (škola v přírodě) - týdenní turnus pro žáky I. stupně.