Organizace školního roku 2017/2018

Denní vyučování
  • Začátek vyučování: 8:00 hod.
  • Hlavní přestávka: 9:40 – 10:00 hod.

Školní rok 2017/2018
 -  začátek školního vyučování
 - ředitelské volno
 - podzimní prázdniny
 - vánoční prázdniny
 - ukončení prvního pololetí
 - pololetní prázdniny
 - jarní prázdniny
 - velikonoční prázdniny
 - ředitelské volno
 - ukončení druhého pololetí
 - hlavní prázdniny
 - zahájení školního roku 2018/2019
4.9.2017
29.9.2017
26. a 27.10.2017
23.12.2017-2.1.2018
31.1.2018
2.2.2018
5.3.-11.3.2018
29.3. a 30.3.2018
30.4. a 7.5.2018
29.6.2018
2.7.-31.8.2018
3.9.2018

Třídní schůzky
  • 7.11.2017: I.st-14.45; II.st.-15.30
  • 24.4.2018: I.st-14.45-formou konzultací; II.st.-15.30

Výbor SRPDŠ
  • 31.10.2017: 15.30
  • 19.4.2018: 15.30