Základní informace

 • Oficiální název školy:
  Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace
 • Adresa: Mladá Boleslav, Svatovítská 574, PSČ 293 01
 • Typ organizace: Příspěvková organizace
 • IČO: 75034069
 • bank. spojení: 484771329/0800
 • datová schránka: 38ys2cz
 • Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav
 • Vzdělávací program:
  ŠVP "Škola pro život" č.j. 2007/06
 • Organizační složky školy:
   - Základní škola
   - Mateřská škola
   - Školní družina
   - Školní jídelna
 • Organizace rodičů a zástupců školy
   - SRPDŠ (Spolek rodičů a přátel dětí a školy)
     předsedkyně Martina Horníčková
   - Školská rada
     předsedkyně Helena Burgerová (helena.burgerova@skoda-auto.cz)
 • Kontakt

  725 122 381 ředitel školy
  326 375 924 MŠ přední
  326 375 923 jídelna
  326 375 921 sekretariát
  kaspar@4zs.mb-net.cz
  Telefon:


  Fax:
  E-mail: