Základní informace

 • Oficiální název školy:
  Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace
 • Adresa: Mladá Boleslav, Svatovítská 574, PSČ 293 01
 • Typ organizace: Příspěvková organizace
 • IČ: 75034069
 • Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav
 • Vzdělávací program:
  ŠVP "Škola pro život" č.j. 2007/06
 • Organizační složky školy:
   - Základní škola
   - Mateřská škola
   - Školní družina
   - Školní jídelna
 • Organizace rodičů a zástupců školy
   - SRPDŠ (Spolek rodičů a přátel dětí a školy)
     předsedkyně Martina Horníčková
   - Školská rada, předseda Bc. Jan Šmelhaus
 • Kontakt

  326 375 921 ředitel školy
  326 375 924 MŠ přední
  326 375 923 jídelna
  326 375 921
  kaspar@4zs.mb-net.cz
  Telefon:


  Fax:
  E-mail: